Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het aanmeldingssysteem: aanmelden voor het schooljaar 2023-2024

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen rond aanmelden voor het eerste leerjaar van de eerste graad A (1A) en het eerste leerjaar van de eerste graad B (1B) van het gewoon secundair onderwijs of het buitengewoon secundair onderwijs OV4-type 9. Heb je toch nog een andere vraag? Stel ze dan via de helpdesk. 

✆ Gentinfo: 09 210 10 10 (van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur)

Aanmelden

Waarom een online aanmeldingsprocedure?

 

Niet alle secundaire scholen hebben voldoende plaatsen om elk kind dat er naar school wenst te gaan in te schrijven. In het verleden resulteerde dit soms in lange wachtrijen of kamperen voor de school. Scholen die niet met zekerheid voor elke leerling een plaatsje kunnen voorzien werken met een online aanmeldingssysteem (verpicht voor de Gentse scholen). 

Aanmelden via https://meldjeaansecundair.stad.gent/ kan voor alle secundaire scholen in Gent, Evergem, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke en Zelzate.

Wie moet aanmelden?

Kinderen die de overstap maken van basis naar secundair, en die zich willen inschrijven voor het eerste leerjaar van de eerste graad A (1A) en/of het eerste leerjaar van de eerste graad B (1B) van het gewoon secundair onderwijs of het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) OV4-type 9 melden aan via https://meldjeaansecundair.stad.gent/.

Om in te schrijven in het gewoon secundair onderwijs in het 2de jaar of hoger ga je rechtstreeks naar de school vanaf 17 april 2023 (9 uur).

In het buitengewoon onderwijs is het voor een aantal types binnen bepaalde opleidingsvormen (andere dan 1A en 1B OV4 - type 9) nodig om aan te melden via de website van de school. Hier vind je binnenkort meer informatie.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Je kan via https://meldjeaansecundair.stad.gent/ aanmelden voor:

 1. Alle secundaire scholen in Gent
 2. Alle Gentse scholen die buitengewoon onderwijs opleidingsniveau 4 – type 9 1A/1B aanbieden
 3. Alle secundaire scholen in Evergem, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke en Zelzate.

Hier vind je binnenkort een handig overzicht van alle scholen. 

Wanneer moet ik aanmelden?

Meld je kind aan binnen de periode van 27 maart (9 uur) tot en met 21 april 2023 (16 uur). De dag of het uur waarop je aanmeldt, is niet van belang zolang het binnen die periode gebeurt.

Tip: Neem rustig de tijd om aan te melden maar wacht niet tot de laatste dag, je weet maar nooit dat iets niet lukt zoals gepland. 

Aanmelden kan enkel online via https://meldjeaansecundair.stad.gent

Waarom moet ik aanmelden?

Als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 16 mei 2023 (9 uur) rechtstreeks inschrijven in de secundaire school waar er nog vrije plaatsen zijn. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal beperkt zijn. De plaatsen worden immers eerst toegewezen aan de kinderen die zijn aangemeld.

Voor hoeveel scholen moet ik aanmelden?

Er is geen limiet. Meld je kind aan voor alle scholen die je voorkeur hebben. Denk goed na over alle scholen die je aanduidt, niet enkel over je eerste voorkeur. Soms zijn er meer aanmeldingen dan vrije plaatsen, dus de andere scholen op je lijst zijn even belangrijk.

Duid bij het aanmelden de scholen aan in volgorde: 1ste  keuze school A, 2de keuze school B, … enzovoort Meerdere keuzes maken, vermindert de kans op een plaats in je favoriete school niet! Slechts één keuze maken vergroot de kans op een plaats in je favoriete school ook niet! Integendeel, je kind maakt dan maar één keer kans om gunstig gerangschikt te worden in een school. Als je meerdere scholen aanduidt en je eerste school van voorkeur volzet is, dan wordt er gekeken naar de volgende scholen uit je lijst.

In welke volgorde zet ik de scholen waarvoor ik aanmeld?

Het is belangrijk om de scholen in de volgorde van je voorkeur te zetten. Zet de school waarnaar je je kind het liefst wil sturen dus zeker op de eerste plaats. Verder kruis je alle scholen aan die je voorkeur hebben en zet je ze in de volgorde van je voorkeur.

De voorkeursvolgorde die je opgeeft, heeft geen invloed op de rangschikking van je kind in elk van de scholen. Je kind zal niet meer of minder kans maken op een plaats op de school als je meerdere scholen hebt opgegeven. Of je kind gunstig gerangschikt wordt, wordt eerst voor elke school apart bepaald en hangt alleen af van toeval.

Van alle scholen waar je kind gunstig gerangschikt staat, krijg je de school toegewezen die het hoogst in je voorkeurslijst staat. Stel dat je bijvoorbeeld 4 scholen hebt opgegeven: voor school A en school D is je kind niet gunstig gerangschikt (je kind krijgt geen plaats toegewezen op die scholen). Voor school B en voor school C is het wel gunstig gerangschikt. In dat geval krijgt je kind een plaats toegewezen op school B en staat het op de wachtlijst voor school A. School C en school D vervallen dan gezien die lager in de voorkeurslijst staan.

Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?

Als je je kind niet aanmeldt tussen 27 maart (9 uur) en 21 april 2023 (16 uur) dan kan je je kind vanaf 16 mei 2023 (9 uur) rechtstreeks inschrijven in een school die nog vrije plaatsen heeft. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal echter beperkt zijn, gezien alle plaatsen eerst worden toegewezen aan kinderen die zijn aangemeld.

Wil het kind naar dezelfde school als broer/zus of waar één van de ouders werkt en je hebt het niet op tijd aangemeld of je hebt de voorrang niet aangeduid, dan verliest het kind zijn voorrang. Je kan je kind pas inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode vanaf 16 mei 2023 (9 uur).

Vrije inschrijvingen

De vrije plaatsen voor de start van de vrije inschrijvingen worden hier gepubliceerd vanaf 12 mei 2023. Inschrijven in de deelnemende scholen kan vanaf 16 mei 2023 (9 uur). Op de website van de school lees je hoe je kan inschrijven. Contacteer de school zelf voor meer informatie. De vrije inschrijvingen verlopen chronologisch (naar tijdsvolgorde). Is de capaciteit bereikt, dan ontvang je een weigeringsdocument (=mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving). 

Ordenen en toewijzen

Hoe worden de aangemelde kinderen geordend en toegewezen?

 

Elk kind krijgt op basis van toeval een nummer voor elke school waarvoor het aanmeldt. Op basis van dit toevalsnummer wordt het kind geordend in de gekozen scholen.

 • Een kind is gunstig gerangschikt voor de scholen waar het binnen de beschikbare vrije plaatsen is geordend.
 • Een kind is ongunstig gerangschikt voor de scholen waar het buiten de beschikbare vrije plaatsen is geordend.

Een kind dat gunstig gerangschikt is in verschillende scholen, krijgt enkel een plaats toegewezen in de school van hoogste voorkeur waarvoor het gunstig is gerangschikt. We schrappen vervolgens dit kind op de lijst bij de scholen van lagere voorkeur zodat andere leerlingen kunnen in- of doorschuiven. We herhalen deze stap tot er geen leerlingen meer kunnen in- of doorschuiven. 

De leerlingen die hierna gunstig gerangschikt zijn krijgen een toewijzing, de leerlingen die ongunstig gerangschikt zijn krijgen een weigering

Ten slotte gaan we bij de leerlingen die gunstig gerangschikt zijn op zoek naar leerlingen die elkaars eerste voorkeur in de weg staan. We voeren, onder bepaalde voorwaarden, een set wissels uit die als resultaat hebben dat zoveel mogelijk kinderen onmiddellijk in hun school van eerste voorkeur terecht kunnen (= optimalisatie). 

Na deze optimalisatie brengen we ouders op de hoogte van het resultaat. 

Bijvoorbeeld:

 1. Het kind wordt gunstig gerangschikt in de school van eerste en van derde voorkeur. Het kind krijgt een toewijzing voor de school van eerste voorkeur.
 2. Het kind wordt gunstig gerangschikt in de school van tweede en van vierde voorkeur. Het kind krijgt een toewijzing voor de school van tweede voorkeur en een weigering voor de school van eerste voorkeur, het komt er op de wachtlijst. 
 3. De leerling wordt in alle voorkeursscholen ongunstig gerangschikt. Het kind krijgt geen toewijzing en krijgt een weigering voor alle scholen. Het kind komt op alle scholen op de wachtlijst. 
Welke kinderen hebben voorrang bij het ordenen en toewijzen?

Er zijn voorrangsgroepen bij het ordenen en toewijzen:

Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school op voorwaarde dat ze zich aanmelden tussen 27 maart 2023 (9 uur) en 21 april 2023 (16 uur) en de voorrang aanduiden.

Kinderen van personeelsleden van de school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school waar deze ouders zijn tewerkgesteld op voorwaarde dat ze zich aanmelden tussen 27 maart 2023 (9 uur) en 21 april 2023 (16 uur) en de voorrang aanduiden.

Hoe werkt de voorrang voor broers en zussen en wie kan ervan genieten?

Broer en zus zijn, is meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen:

 1. broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 2. halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 3. kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen)

Let op: deze leerlingen hebben absolute voorrang en kunnen niet geweigerd worden wegens capaciteitstekort (=vol) als ze zich inschrijven in de school. Maar ze moeten zich om van deze voorrang te kunnen genieten, wel online aanmelden en de voorrang aanduiden. Dit moet gebeuren tussen 27 maart (9 uur) en 21 april 2023 (16 uur). Meld je je kind niet aan in die periode? Dan verlies je je voorrang. Inschrijven in de school kan dan pas vanaf 16 mei 2023 (9 uur) indien er daar nog vrije plaatsen zijn.

Wil je kind naar een andere school dan broer of zus? Zet de scholen in volgorde van voorkeur. Staat de school van broer of zus ook in je lijst, dan hoef je na die school geen bijkomende school meer aan te duiden. In die school heb je immers gegarandeerd plaats op voorwaarde dat je de voorrang aanduidt.

Hoe werkt de voorrang voor kinderen van personeelsleden en wie kan ervan genieten?

Op het ogenblik van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen gewerkt te hebben op het moment van inschrijving. De voorrang geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of een logopedist zijn. Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.

Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

 1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
 2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
 3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Let op: deze leerlingen hebben absolute voorrang en kunnen niet geweigerd worden wegens capaciteitstekort (=vol) als ze zich inschrijven in de school. Maar ze dienen moeten zich om van deze voorrang te kunnen genieten, zich wel online aan te melden en de voorrang aan te duiden. Dit moet gebeuren tussen 27 maart (9 uur) en 21 april 2023 (16 uur). Meld je je kind niet aan in die periode? Dan verlies je je voorrang. Inschrijven in de school kan dan pas vanaf 16 mei 2023 (9 uur) indien er daar nog vrije plaatsen zijn.

Wil je kind naar een andere school dan broer of zus? Zet de scholen in volgorde van voorkeur. Staat de school van broer of zus ook in je lijst? Dan hoef je na die school geen bijkomende school meer aan te duiden. In die school heb je immers gegarandeerd plaats op voorwaarde dat je de voorrang aanduidt.

Wanneer krijg ik de school van mijn eerste voorkeur niet?

Als er meer aanmeldingen dan vrije plaatsen zijn voor jouw school van eerste voorkeur bestaat de kans dat je niet toegewezen wordt. Wie gunstig wordt gerangschikt (= binnen de vrije plaatsen) wordt toegewezen aan die school en kan zich daar inschrijven. De ongunstig gerangschikte leerlingen komen op de wachtlijst (weigeringslijst) van die school.

De school van eerste voorkeur is gegarandeerd als er minder aanmeldingen dan vrije plaatsen zijn. Iedereen wordt dan gunstig gerangschikt en krijgt een plaats in de school toegewezen.

De ordening per gekozen school gebeurt op basis van toeval. Voor elke school gebeurt de ordening op dezelfde wijze.

Wordt mij een school toegewezen die ik niet wens?

Neen. Het resultaat van de aanmeldingen vertelt enkel iets over de scholen die je zelf koos en de beschikbare vrije plaatsen. Je kan dus nooit een school toegewezen krijgen waar je niet voor gekozen hebt.

Resultaten

Wanneer weet ik of mijn kind een plaats krijgt in één van de opgegeven scholen?

Je ontvangt vanaf 12 mei 2023 (12 uur) een e-mail waarin het resultaat van je aanmelding staat. De e-mails aan de ouders worden door het systeem verstuurd en tussen het versturen van de eerste en de laatste mail kan enkele uren verschil zitten. Ouders ontvangen de antwoordmail dus niet allemaal gelijktijdig. Vanaf 12 mei 2023 (12 uur) vind je het resultaat ook terug in je dossier op het aanmeldingsplatform. Hiervoor log je in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Het aanmeldingsregister houdt altijd rekening met de volgorde van je keuze. Als één of meer van de scholen die je hoger gerangschikt had, geen plaats meer vrij heeft, staat je kind automatisch op de wachtlijst (weigeringslijst) van die scholen. Als er dan toch een plaats vrijkomt in één van die scholen, neemt de school contact met je op. Als je wil, kan je je kind alsnog inschrijven in jouw favoriete school. Dat kan zelfs als je je kind ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven.

Als je kind een plaats krijgt toegewezen kan je je kind inschrijven in de school van tussen 16 mei (9 uur) en 12 juni 2023 (16 uur).

Mijn kind staat op de wachtlijst van de school van voorkeur. Wat nu?

Schrijf je kind tussen 16 mei (9 uur) en 12 juni 2023 (16 uur) in in de school waar het plaats kreeg, zodat je al zeker een plaats hebt in één van je favoriete scholen.

Je kind blijft op de weigeringslijst staan van de scholen die hoger op jullie lijst staan. Je krijgt een seintje van de school als er daar een plaats vrijkomt voor jouw kind. Je kan je kind er dan alsnog inschrijven. 

Wachtlijsten (weigeringslijsten) van een school verschuiven omdat bijvoorbeeld een kind dat een plaats kreeg toegewezen beslist om toch niet in te schrijven, of omdat een ingeschreven kind in een school van hogere voorkeur terecht kan. 

Wil je weten waar je kind op een bepaald moment staat op de wachtlijst? Je kan dit tot en met 6 oktober 2023 opvolgen door in te loggen ('open wachtlijst') of door contact op te nemen met de school zelf.    

Inschrijvingen

Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?

Nee, met de aanmelding geef je aan in welke scholen je je kind graag wil inschrijven. Krijgt je kind na de aanmelding een plek toegewezen in een school, dan moet je het nog effectief inschrijven in de school zelf en dit van 16 mei 2023 (9 uur) tot en met 12 juni 2023 (16 uur). Pas dan is je kind effectief ingeschreven.

 

Wanneer moet ik mijn kind inschrijven in de school?

Kreeg je kind na aanmelding een plaats toegewezen op een voorkeurschool? Dan kun je hem/haar in de school inschrijven van 16 mei 2023 (9 uur) tot en met 12 juni 2023 (16 uur).

Als je je kind niet voor 12 juni 2023 (16 uur) hebt ingeschreven, vervalt de toewijzing en is je kind dus zijn/haar plaats op die school kwijt. Je kan je kind dan enkel nog op die school inschrijven als er nog vrije plaatsen zijn of je moet op zoek  gaan naar een andere school die nog vrije plaatsen heeft. 

Heb je je kind niet aangemeld? Dan kun je je kind inschrijven in een school die nog vrije plaatsten heeft vanaf 16 mei 2023 (9 uur). Het aantal zal beperkt zijn, gezien de plaatsen eerst worden toegewezen aan kinderen die zich hebben aangemeld.

De vrije plaatsen voor de start van de vrije inschrijvingen worden hier gepubliceerd op 4 mei 2023.

Hoe verlopen de vrije inschrijvingen voor kinderen die niet aanmeldden of geen plaats kregen toegewezen?

De vrije plaatsen voor de start van de vrije inschrijvingen worden hier gepubliceerd op 4 mei 2023. Inschrijven in de deelnemende scholen kan vanaf 16 mei 2023 (9 uur). De vrije inschrijvingen verlopen chronologisch (naar tijdsvolgorde). Is de capaciteit bereikt? Dan ontvang je een weigeringsdocument (mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving). 

Wat heb ik nodig om in te schrijven?

De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van je kind en de geboortedatum. Dit staat vermeld op de eID, ISI+kaart of een ander document.

Geweigerd

Wat is een weigering?

Je ontvangt via e-mail een weigeringsdocument (mededeling van weigering) van de scholen waarvoor je je kind hebt aangemeld maar die (voorlopig) geen vrije plaats meer hebben. Het kan dus zijn dat je meerdere documenten ontvangt. Elk document is verbonden met één specifieke school. Je kind komt in die scholen automatisch op de wachtlijst te staan. Je hoeft niet langs te gaan bij de school.

Een weigeringsdocument is een objectief bewijs van je plaats op de wachtlijst (weigeringslijst) van een school. Als er in die school een plaats vrijkomt en je kind staat op dat moment bovenaan die lijst, dan neemt de school contact met je op. De chronologie onder de geweigerde leerlingen blijft behouden tot en met de vijfde schooldag van oktober van het nieuwe schooljaar (6 oktober 2023).

Mijn kind heeft geen plaats toegewezen gekregen. Kan ik hier protest tegen aantekenen?

Als iemand geen toewijzing krijgt dan betekent dit dat hij/zij op één of meerdere wachtlijsten (weigeringslijsten) staat. Voor elk van die wachtlijsten krijgt hij/zij een weigeringsdocument.

Als je wil informeren hoe dit komt en wat je kan doen, kan je terecht bij Gentinfo of bij de school waarvoor je hebt aangemeld.

Voor de eerstelijnsbehandeling van klachten of vastellingen van een technische fout of zuiver materiële vergissing tijdens de aanmeldingsprocedure kan je bij de Ombudsdienst Inschrijvingen terecht. 

Een klacht of vaststelling indienen kan via dit formulier.

Neem contact op met de ombudsdienst als je meer informatie wenst over de samenstelling en de werking van de Ombudsdienst Inschrijvingen, een probleem ondervindt bij het indienen van een klacht of vastestelling, of je geen bevestiging ontvangt na het indienen van een klacht of vastelling. Dit kan via een mail naar lopgent.secundair@ond.vlaanderen.be of telefonisch (02/553.17.82).

Als ouder of andere belanghebbende kan je rechtstreeks een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Hier lees hoe je een klacht kan indienen.

Heb je een klacht of vastelling over een technische fout of zuiver materiële vergissing?

Voor de eerstelijnsbehandeling van klachten of vastellingen van een technische fout of zuiver materiële vergissing tijdens de aanmeldingsprocedure kan je bij de Ombudsdienst Inschrijvingen terecht.

Een klacht of vaststelling indienen kan via dit formulier.

Neem contact op met de ombudsdienst als je meer informatie wenst over de samenstelling en de werking van de Ombudsdienst Inschrijvingen, een probleem ondervindt bij het indienen van een klacht of vaststelling, of je geen bevestiging ontvangt na het indienen van een klacht of vastelling. Dit kan via een mail naar lopgent.secundair@ond.vlaanderen.be of telefonisch (02/553.17.82).

Als ouder of andere belanghebbende kan je ook rechtstreeks een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Hier lees hoe je een klacht kan indienen.

Praktische vragen

Waar vind ik info over de scholen?
 
Surf naar de websites van de scholen voor meer info en kom te weten hoe je kennis kunt maken met hen. Bezoek scholen om ze beter te leren kennen, ga dan samen met je kind naar de infodagen.
TIP : Informeer je over het studieaanbod. Dat kan voor elke school anders zijn. 
 
Een lijst van Gentse scholen met hun aanbod en de infodagen vind je op www.onderwijskiezer.be in de brochure De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent. 2023-2024.
 
Het zal je helpen om de scholen in volgorde van je voorkeur aan te duiden.
Kan ik meerdere kinderen tegelijkertijd aanmelden?

Ja, je kan per dossier meerdere kinderen aanmelden. Klik bij het invullen van de gegevens van je kind op de knop ‘nog een kind aanmelden’.

Ik heb twee kinderen. Wat als ze niet dezelfde school krijgen toegewezen?

De afspraak is dat broers en zussen die voor dezelfde groep wensen in te schrijven niet uiteen gehaald worden. Als het ene kind wel een plek kreeg toegewezen op een voorkeurschool en de andere niet, dan zal de school beide kinderen inschrijven.

Mijn kind moet het eerste jaar secundair onderwijs overzitten. Moet mijn kind opnieuw aanmelden?

Als je kind in dezelfde school het eerste jaar overzit, hoef je je kind niet opnieuw aan te melden voor die school. Bespreek dit met de school. Je kind is reeds ingeschreven in die school. Wenst je kind het eerste jaar in een andere secundaire school over te zitten? Dan is aanmelden wel noodzakelijk.

Kan ik aanmelden voor zowel 1A als 1B?

Voor sommige leerlingen is het niet evident om al te weten wat ze het schooljaar nadien zullen volgen. De basisschool en het CLB kunnen je bij die keuze helpen.

Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs halen, schrijven in principe in in 1A (in bepaalde omstandigheden kan je ook inschrijven in 1B: neem contact op het CLB voor meer info). Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, moeten naar 1B.

Het is mogelijk om aan te melden voor zowel 1A als 1B maar we raden aan dit enkel te doen als er nog geen zekerheid is over het al dan niet behalen van het getuigschrift basisonderwijs want met een dubbele aanmelding houd je ook dubbele plaatsen bezet.

Hoe kan ik aanmelden voor zowel het gewoon als het buitengewoon onderwijs?

Is er nog geen zekerheid over gewoon onderwijs of buitengewoon onderwijs (OV4 - type 9), en je wenst voor beide aan te melden? Registreer eerst de aanmelding voor het gewoon onderwijs. Vul erna dit formulier in. We maken de tweede aanmelding voor het buitengewoon onderwijs aan op basis van de aanmelding voor het gewoon onderwijs. Beide aanmeldingen worden apart behandeld. Je kan zowel voor het gewoon en buitengewoon onderwijs scholen kiezen en een volgorde bepalen. Je ontvangt een resultaat voor zowel de aanmelding voor het gewoon onderwijs als het buitengewoon onderwijs. Contacteer de LOP-deskundige via meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be voor meer info.

Kan ik aanmelden voor het gewoon onderwijs met een verslag voor het buitengewoon onderwijs of IAC?

Als je kind een verslag krijgt, kan je kiezen voor buitengewoon onderwijs of gewoon onderwijs. De gewone school moet je kind voorlopig inschrijven (‘inschrijving onder ontbindende voorwaarde’). Na de inschrijving volgt er een periode waarin de school samen met de ouders, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de klassenraad overlegt over welke aanpassingen nodig zijn. De school weegt af of ze de aanpassingen redelijk acht en beslist of je ze je kind definitief inschrijft of niet. Leerlingen die zich inschrijven in het gewoon onderwijs volgen het gemeenschappelijk curriculum of een individueel aangepast curriculum (IAC). Een IAC heeft als gevolg dat ze niet zoals de andere leerlingen, attesten, getuigschriften of diploma’s, behalen.

Hoe verloopt aanmelden en inschrijven in het buitengewoon onderwijs (BuSO)?

Je kan via https://meldjeaansecundair.gent.be/ enkel aanmelden voor het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 (OV4) type 9, 1A en/of 1B en dit van 27 maart (9 uur) tot en met 21 april 2023 (16 uur).

Voor een aantal types binnen bepaalde opleidingsvormen (andere dan 1A en 1B OV4 - type 9) is het nodig om aan te melden via de website van de school. Voor andere groepen kan je rechtstreeks inschrijven op school.

Hier vind je meer informatie.

Waarom is één school aanduiden een risico?

Stel dat er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn op de school die je aanduidt, dan kan het zijn dat je geen plaats krijgt toegewezen. In dat geval komt je kind op de weigeringslijst van de school terecht en moet je je kind vanaf 16 mei 2023 (9 uur) inschrijven in een school die nog vrije plaatsen heeft. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal beperkt zijn omdat de plaatsen eerst worden toegewezen aan kinderen die zijn aangemeld.

Duid je meerdere scholen aan en is er geen plaats op de school van hoogste voorkeur? Dan wordt er gekeken naar de andere scholen op je lijst. Je hebt hierdoor meer kans om een plaats te krijgen in een school van voorkeur.

Het is geen risico om één school aan te duiden als je kind naar dezelfde school als broer of zus wil of waar één van de ouders werkt. Dan moet je enkel die school en de voorrang aanduiden. Je kind krijgt voorrang op die school en zijn/haar plaats is dus gegarandeerd. Maar om die voorrang te krijgen, moet je je kind wel aanmelden.

Kan ik mijn gegevens nog wijzigen?

Je kunt jouw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode, dus van 27 maart (9 uur) tot en met 21 april 2023 (16 uur). Bij jouw eerste aanmelding kies je een wachtwoord en gebruikersnaam. Bewaar deze goed. Je hebt ze nodig als je je gegevens wil nakijken of veranderen of als je het resultaat van de aanmelding wilt bekijken vanaf 12 mei 2023.

Hoe aanmelden als je met de andere ouder niet overeenkomt?

Er kan per kind maar één dossier aangemaakt worden (op basis van het rijksregisternummer). Kom je niet tot een overeenstemming? Neem dan contact op met de LOP-deskundige via  meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be

Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind, wat als mijn kind geen rijksregisternummer heeft?

Je vindt het rijksregisternummer op de eID, ISI+kaart of op het briefje van de mutualiteit. Als je kind geen rijksregisternummer heeft, vul je  dit formulier in. Wij registreren de aanmelding voor jou. Contacteer de LOP-deskundige via meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be voor meer info.

Wat is een uitzonderlijke situatie en hoe kan ik dit inroepen voor mijn kind?

Een uitzonderlijke situatie is een geval waarbij de betrokkene voor een specifieke school waarvoor hij aanmeldt, een uitzonderlijke situatie inroept die alleen van toepassing is op de leerling in kwestie in die school en waarbij die inschrijving de enige mogelijkheid is om de toegang tot onderwijs te garanderen.

Je kan een vraag over een erkenning van een uitzonderlijke situatie indienen bij de Ombudienst Inschrijvingen via dit formulier.

Neem contact op met de ombudsdienst als je meer informatie wenst over de samenstelling en de werking van de Ombudsdienst Inschrijvingen, een probleem ondervindt bij het indienen van een vraag, of je geen bevestiging ontvangt na het indienen van een vraag. Dit kan via een mail naar lopgent.secundair@ond.vlaanderen.be of telefonisch (02/553.17.82).

 

GDPR

De gegevens (naam, adres, achtergrond, voorkeur) worden vertrouwelijk behandeld en zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 1. Voor de rangordening van jouw kind en de toewijzing van een school.
 2. Om je op de hoogte te brengen van het resultaat van de aanmelding.
 3. Om jouw kind in de toegewezen school te kunnen inschrijven, zonder dat je dezelfde gegevens nog eens moet doorgeven.
 4. Om voor jouw kind het recht op een plaats in een school van hogere voorkeur te vrijwaren, als daar later toch nog een plaats vrijkomt.
 5. Op geaggregeerd niveau worden de gegevens van alle aangemelde kinderen gebruikt om de goede werking van meldjeaan te evalueren en na te gaan.
 6. Jouw contactgegevens kunnen ook gebruikt worden voor gerelateerde zaken, zoals de bevraging in het kader van de tevredenheidsmeting over meldjeaan bij ouders en om je te contacteren als er onduidelijkheden zijn in jouw dossier.
 7. Het rijksregisternummer wordt gebruikt om te vermijden dat op naam van jouw kind een tweede dossier geopend wordt.

We verwijderen de gegevens uit de database van meldjeaan na het einde van het schooljaar waarvoor het kind wordt aangemeld.

De verwerking gebeurt onder toezicht van het Lokaal Overlegplatform Gent Secundair Onderwijs in opdracht van de deelnemende scholen.

Zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018) kan je inzage krijgen in de gegevens die over jou of je kind bewaard worden en die eventueel verbeteren. Contacteer hiervoor meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be.

Vermoed je dat iemand jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het via meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtscommissie.

Heb je bijkomende vragen of wens je meer informatie? Neem contact op via meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be

Hier lees je meer over de verwerking van de persoonsgegevens.