Veelgestelde vragen over het aanmeldingssysteem

Hieronder vind je een antwoord op de veelgestelde vragen rond aanmelden voor het eerste leerjaar van de eerste graad A (1A) en het eerste leerjaar van de eerste graad B (1B) van het gewoon secundair onderwijs of het buitengewoon secundair onderwijs OV4-type 9. Heb je toch nog een andere vraag? Stel ze dan via de helpdesk. 

✆ Gentinfo: 09 210 10 10 (van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur)

Aanmelden

Waarom een online aanmeldingsprocedure?

 

Niet alle secundaire scholen hebben voldoende plaatsen om elk kind dat er naar school wenst te gaan in te schrijven. In het verleden resulteerde dit soms in lange wachtrijen of kamperen voor de school. 

Aanmelden is verplicht in Gent en voor alle scholen die inschatten dat ze misschien niet voor iedereen die er naar school wil, een plaats hebben. 

Aanmelden via https://meldjeaansecundair.stad.gent/ kan voor alle secundaire scholen in Gent, Evergem, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke en Zelzate.

Wie moet aanmelden?

Kinderen die de overstap maken van basis naar secundair en die je wil inschrijven voor het eerste leerjaar van de eerste graad A (1A) en/of het eerste leerjaar van de eerste graad B (1B) van het gewoon secundair onderwijs of het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) OV4-type 9 meld je aan via https://meldjeaansecundair.stad.gent/.

Om in te schrijven in het gewoon secundair onderwijs in het tweede jaar of hoger ga je rechtstreeks naar de school vanaf 15 april 2024 om 9 uur.

In het buitengewoon onderwijs is het voor een aantal types binnen bepaalde opleidingsvormen (andere dan 1A en 1B OV4 - type 9) nodig om aan te melden via de website van de school. Hier vind je meer informatie.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Je kan via https://meldjeaansecundair.stad.gent/ aanmelden voor:

 1. Alle secundaire scholen in Gent, Evergem, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke en Zelzate die gewoon onderwijs 1A/1B aanbieden.
 2. Alle secundaire scholen in Gent die buitengewoon onderwijs opleidingsniveau 4 – type 9 1A/1B aanbieden.

Het overzicht van de deelnemende scholen kan je via deze pagina raadplegen. 

Wanneer moet ik aanmelden?

Meld je kind tussen 25 maart 2024 om 9 uur en 19 april 2024 om 16 uur. De dag of het uur waarop je aanmeldt is niet van belang, zolang het binnen die periode gebeurt.

Tip: Neem rustig de tijd om aan te melden maar wacht niet tot de laatste dag. Je weet maar nooit dat iets niet lukt zoals gepland. 

Aanmelden kan enkel online via https://meldjeaansecundair.stad.gent/

Waarom moet ik aanmelden?

Als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 14 mei 2024 om 9 uur rechtstreeks inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal beperkt zijn. De plaatsen worden eerst toegewezen aan de kinderen die zijn aangemeld.

Voor hoeveel scholen moet ik aanmelden?

Meld je kind aan voor alle scholen die voor jouw kind in aanmerking komen. Denk goed na over alle scholen die je aanduidt, niet enkel over je eerste voorkeur. Soms zijn er meer aanmeldingen voor een school dan vrije plaatsen.

Duid bij het aanmelden de scholen aan in volgorde: 1ste  keuze school A, 2de keuze school B, … enzovoort.

Meerdere keuzes maken, vermindert de kans op een plaats in je favoriete school niet!

Slechts één keuze maken vergroot de kans op een plaats in je favoriete school ook niet! Je kind maakt dan maar één keer kans om gunstig gerangschikt te worden in een school.

Als je meerdere scholen aanduidt en je kan niet terecht in de school van hoogste voorkeur, wordt er gekeken naar de volgende scholen op je lijst.

In welke volgorde zet ik de scholen waarvoor ik aanmeld?

Het is belangrijk om de scholen in de volgorde van je voorkeur te zetten. Zet de school waar je je kind het liefst wil inschrijven dus zeker op de eerste plaats. Verder duid je alle scholen aan die voor jouw kind in aanmerking komen en zet je ze in de volgorde van je voorkeur.

De voorkeursvolgorde die je opgeeft heeft geen invloed op ordening van je kind in elk van de scholen.

Je kind zal niet minder kans maken op een plaats op de school als je meerdere scholen hebt opgegeven.

Of je kind gunstig gerangschikt wordt, wordt eerst voor elke school apart bepaald en hangt alleen af van toeval.

Van alle scholen waarvoor je kind gunstig geordend is, krijg je de school toegewezen die het hoogst  op je voorkeurslijst staat.

Stel dat je bijvoorbeeld 4 scholen hebt opgegeven:

 • voor school A en school D is je kind niet gunstig geordend (je kind krijgt geen plaats toegewezen op die scholen).
 • Voor school B en voor school C is het wel gunstig geordend

​Dit heeft als resultaat:

 • Je kind een plaats toegewezen op school B.
 • Je kind staat op de wachtlijst voor school A.
 • School C en school D vervallen omdat die lager in de voorkeurslijst staan.
Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?

Als je je kind niet aanmeldt tussen 25 maart om 9 uur en 19 april 2024 om 16 uur, dan kan je je kind vanaf 14 mei 2024 om 9 uur rechtstreeks inschrijven in een school met nog vrije plaatsen. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal echter beperkt zijn omdat alle plaatsen eerst worden toegewezen aan kinderen die zijn aangemeld.

Vrije inschrijvingen

De vrije plaatsen voor de start van de vrije inschrijvingen worden hier gepubliceerd op 13 mei 2024 om 9 uur. Inschrijven in de deelnemende scholen kan vanaf 14 mei 2024 om 9 uur. Op de website van de school lees je hoe je kan inschrijven. Contacteer de school zelf voor meer informatie. De vrije inschrijvingen verlopen chronologisch (naar tijdsvolgorde). Is de capaciteit bereikt, dan ontvang je een weigeringsdocument (mededeling van weigering of mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving). 

Ordenen en toewijzen

Hoe worden de aangemelde kinderen geordend en toegewezen?

Alle kinderen worden geordend op basis van toeval. Een kind wordt toegewezen aan de school van hoogste voorkeur waarvoor het gunstig is geordend. 

De ordening gebeurt voor alle scholen op dezelfde manier. 

Hoe gaan we te werk? 

 • Elk kind krijgt op basis van toeval een nummer voor elke school waarvoor het wordt aangemeld (toevalsnummer).
 • Op basis van dit nummer wordt het kind geordend in alle gekozen scholen.
 • Een kind dat gunstig geordend wordt (= binnen de vrije plaatsen) krijgt een toewijzing in de school van hoogste voorkeur waarvoor het gunstig is geordend.
 • We schrappen dit kind bij de scholen van lagere voorkeur zodat andere kinderen kunnen in- of doorschuiven. We herhalen deze stap tot er geen leerlingen meer kunnen in- of doorschuiven.
 • Ten slotte gaan we bij de leerlingen die gunstig geordend zijn op zoek naar leerlingen die elkaars eerste voorkeur in de weg staan en voeren we wissels uit, zodat zoveel mogelijk kinderen onmiddellijk in hun school van eerste voorkeur terecht kunnen.

Kinderen zonder toewijzing of met een toewijzing in een school van lagere voorkeur, komen op de wachtlijst van de scholen waarvoor ze niet zijn toegewezen. De volgorde van de wachtlijsten is ook gebaseerd op het toevalsnummer voor de betrokken school. 

Een kind kan per stroom maar in één school toegewezen worden. Voor de scholen van lagere voorkeur wordt het kind geschrapt en ontvangt de ouder geen toewijzing of weigering. 

Welke kinderen hebben voorrang bij het ordenen en toewijzen?

Er zijn voorrangsgroepen bij het ordenen en toewijzen:

Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school op voorwaarde dat ze zich aanmelden tussen 25 maart om 9 uur en 19 april 2024 om 16 uur en de voorrang aanduiden.

Kinderen van personeelsleden van de school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school waar deze ouders zijn tewerkgesteld op voorwaarde dat ze zich aanmelden tussen 25 maart 2024 om 9 uur en 19 april 2024 om 16 uur en de voorrang aanduiden.

Hoe werkt de voorrang voor broers en zussen en wie kan ervan genieten?

Broer en zus zijn, is meer dan dezelfde ouders hebben. 

Volgende 'broers en zussen' hebben voorrang:

 1. broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 2. halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 3. kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen)

Let op: deze leerlingen hebben absolute voorrang en worden niet geweigerd op basis van capaciteit. Om van deze voorrang te kunnen genieten is online aanmelden en de voorrang aanduiden noodzakelijk. Dit kan tussen 25 maart 2024 om 9 uur en 19 april 2024 om 16 uur.  

Meld je je kind niet aan in die periode? Dan verlies je je voorrang. Inschrijven in de school kan dan pas vanaf 14 mei 2024 om 9 uur als er daar nog vrije plaatsen zijn.

Wil je kind naar een andere school dan broer of zus?

 • Zet de scholen in volgorde van voorkeur. We proberen jouw kind in de school van hoogste voorkeur toe te wijzen, ook als dit niet de school is waar broer of zus zit.
 • Staat de school van broer of zus ook in je lijst, dan hoef je na die school geen bijkomende school meer aan te duiden.
 • In die school heb je immers gegarandeerd plaats op voorwaarde dat je de voorrang aanduidt.

Sowieso krijgt je kind maar één school toegewezen. Dit is, indien mogelijk, de school van hoogste voorkeur. Als je kind niet terecht kan in een school van hogere voorkeur krijgt het een plaats toewezen in de school waar het voorrang heeft. 

Hoe werkt de voorrang voor kinderen van personeelsleden en wie kan ervan genieten?

Op het ogenblik van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen gewerkt te hebben op het moment van inschrijving. De voorrang geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of een logopedist zijn. Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.

Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

 1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
 2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
 3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Let op: deze leerlingen hebben absolute voorrang en worden niet geweigerd op basis van capaciteit. Om van deze voorrang te kunnen genieten is online aanmelden en de voorrang aanduiden noodzakelijk. Dit kan tussen 25 maart 2024 om 9 uur en 19 april 2024 om 16 uur.  

Meld je je kind niet aan in die periode? Dan verlies je je voorrang. Inschrijven in de school kan dan pas vanaf 14 mei 2024 om 9 uur als er daar nog vrije plaatsen zijn.

Wil je kind naar een andere school dan waar een ouder werkt?

 • Zet de scholen in volgorde van voorkeur. We proberen jouw kind in de school van hoogste voorkeur toe te wijzen, ook als dit niet de school is waar de ouder werkt.
 • Staat de school waar een ouder werkt ook in je lijst, dan hoef je na die school geen bijkomende school meer aan te duiden.
 • In die school heb je immers gegarandeerd plaats op voorwaarde dat je de voorrang aanduidt.

Sowieso krijgt je kind maar één school toegewezen. Dit is, indien mogelijk, de school van hoogste voorkeur. Als je kind niet terecht kan in een school van hogere voorkeur krijgt het een plaats toewezen in de school waar het voorrang heeft. 

Wanneer krijg ik de school van mijn eerste voorkeur niet?

Als er meer aanmeldingen dan vrije plaatsen zijn voor jouw school van eerste voorkeur bestaat de kans dat je kind niet toegewezen wordt. De ongunstig geordende kinderen komen op de wachtlijst (weigeringslijst) van die school.

De school van eerste voorkeur is zeker als er minder aanmeldingen dan vrije plaatsen zijn. Iedereen wordt dan gunstig geordend en krijgt een plaats in die school toegewezen.

De ordening per gekozen school gebeurt op basis van toeval. Voor elke school gebeurt de ordening op dezelfde manier.

Wordt mij een school toegewezen die ik niet wens?

Neen. Het resultaat van de aanmeldingen vertelt enkel iets over de scholen die je zelf koos en de beschikbare vrije plaatsen. Je kind kan dus nooit een school toegewezen krijgen waar je niet voor gekozen hebt.

Resultaten

Wanneer weet ik of mijn kind een plaats krijgt in één van de opgegeven scholen?

Je ontvangt vanaf 13 mei 2024 om 9 uur een e-mail waarin het resultaat van je aanmelding staat. Tussen het versturen van de eerste en de laatste mail kan enkele uren verschil zitten. Ouders ontvangen de antwoordmail dus niet allemaal gelijktijdig.

Vanaf 13 mei 2024 om 9 uur vind je het resultaat ook terug in je dossier op het aanmeldingsplatform. Hiervoor log je in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Het aanmeldingsregister houdt altijd rekening met je voorkeursvolgorde. Als je in één of meer scholen van hogere voorkeur geen plaats kreeg toegewezen, staat je kind automatisch op de wachtlijst (weigeringslijst) van die scholen. Als er dan toch een plaats vrijkomt in één van die scholen, neemt de school contact met je op. Als je wil, kan je je kind alsnog inschrijven in die school. Dat kan ook als je je kind ondertussen al in een andere school ingschreef.

Als je kind een plaats krijgt toegewezen kan je je kind inschrijven in de school van tussen 14 mei om 9 uur en 10 juni 2024 om 16 uur.

Mijn kind staat op de wachtlijst van de school van voorkeur. Wat nu?

Schrijf je kind tussen 14 mei 2024 om 9 uur en 10 juni 2024 om 16 uur in in de school waar het plaats kreeg, zodat je al zeker een plaats hebt in één van je voorkeursscholen.

Je kind blijft op de weigeringslijst staan van de scholen van hogere voorkeur. Je krijgt een seintje van de school als er daar een plaats vrijkomt voor jouw kind. Je kan je kind er dan alsnog inschrijven. 

Wachtlijsten (weigeringslijsten) van een school verschuiven omdat bijvoorbeeld een kind dat een plaats kreeg toegewezen beslist om toch niet in te schrijven of omdat een ingeschreven kind in een school van hogere voorkeur terecht kan.

De volgorde van de geweigerde leerlingen blijft behouden tot en met de vijfde schooldag van oktober van het nieuwe schooljaar (7 oktober 2024).

Wil je weten waar je kind op een bepaald moment staat op de wachtlijst? Je kan dit tot en met 7 oktober 2024 opvolgen door in te loggen ('open wachtlijst') of door contact op te nemen met de school zelf.    

Inschrijvingen

Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?

Nee, met de aanmelding geef je aan in welke scholen je je kind graag wil inschrijven. Krijgt je kind na de aanmelding een plek toegewezen in een school, dan moet je het nog effectief inschrijven in de school zelf en dit van 14 mei 2024 om 9 uur tot en met 10 juni 2024 om 16 uur. Pas dan is je kind effectief ingeschreven.

 

Wanneer moet ik mijn kind inschrijven in de school?

Kreeg je kind na aanmelding een plaats toegewezen op een voorkeurschool? Dan kun je het in de school inschrijven van 14 mei 2024 om 9 uur tot en met 10 juni 2024 om 16 uur.

Als je je kind niet voor 10 juni 2024 om 16 uur hebt ingeschreven, vervalt de toewijzing en is je kind dus de plaats op die school kwijt. Je kan je kind dan enkel nog op die school inschrijven als er nog vrije plaatsen zijn of je moet op zoek gaan naar een andere school die nog vrije plaatsen heeft. 

Heb je je kind niet aangemeld? Dan kun je je kind inschrijven in een school die nog vrije plaatsten heeft vanaf 14 mei 2024 om 9 uur. Het aantal zal beperkt zijn, gezien de plaatsen eerst worden toegewezen aan kinderen die zich hebben aangemeld.

De vrije plaatsen voor de start van de vrije inschrijvingen worden hier gepubliceerd op 13 mei 2024 om 9 uur.

Hoe verlopen de vrije inschrijvingen voor kinderen die niet aanmeldden of geen plaats kregen toegewezen?

De vrije plaatsen voor de start van de vrije inschrijvingen worden hier gepubliceerd vanaf 13 mei 2024 om 9 uur. Inschrijven in de deelnemende scholen kan vanaf 14 mei 2024 om 9 uur. Op de website van de school lees je hoe je kan inschrijven. Contacteer de school zelf voor meer informatie. De vrije inschrijvingen verlopen chronologisch (naar tijdsvolgorde). Is de capaciteit bereikt, dan ontvang je een weigeringsdocument (mededeling van weigering of mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving). 

Wat heb ik nodig om in te schrijven?

Om in te schrijven neem je een identiteitsbewijs van je kind mee.

Geweigerd

Wat is een weigering?

Je ontvangt via e-mail een weigeringsdocument (een mededeling van weigering of een mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving) van de scholen waarvoor je je kind hebt aangemeld maar die (voorlopig) geen vrije plaats meer hebben. Het kan dus zijn dat je meerdere documenten ontvangt. Elk document is verbonden met één specifieke school. Je kind komt in die scholen automatisch op de wachtlijst te staan. Je hoeft niet langs te gaan bij de school.

Een weigeringsdocument is een objectief bewijs van je plaats op de wachtlijst (weigeringslijst) van een school. Als er in die school een plaats vrijkomt en je kind staat op dat moment bovenaan die lijst, dan neemt de school contact met je op. De volgorde van de geweigerde leerlingen blijft behouden tot en met de vijfde schooldag van oktober van het nieuwe schooljaar (7 oktober 2024).

Mijn kind heeft geen plaats toegewezen gekregen. Kan ik hier protest tegen aantekenen?

Als je kind geen toewijzing krijgt dan betekent dit dat het op één of meerdere wachtlijsten (weigeringslijsten) staat. Voor elk van die wachtlijsten krijg je een weigeringsdocument.

Als je wil informeren hoe dit komt en wat je kan doen, kan je terecht bij Gentinfo (09/210.10.10) of bij de school waarvoor je hebt aangemeld.

In het gewoon onderwijs kan je voor de eerstelijnsbehandeling van klachten of vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen tijdens de aanmeldingsprocedure bij de ombudsdienst inschrijvingen terecht.

In het buitengewoon onderwijs kan je voor de eerstelijnsbehandeling van klachten bij de disfunctiecommissie terecht. 

Een klacht of vaststelling indienen kan via dit formulier.

Klachten en vaststellingen kunnen binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na de vaststelling van de betwiste feiten, ingediend worden bij de ombudsdienst inschrijvingen (gewoon onderwijs) en binnen een termijn van dertig kalenderdagen bij de disfunctiecommissie (buitengewoon onderwijs). 

Informatie over de werking en de samenstelling van de ombudsdienst inschrijvingen.

Neem contact op met de ombudsdienst inschrijvingen of de disfunctiecommissie als je een probleem ondervindt bij het indienen van een klacht of vaststelling en/of je geen bevestiging ontvangt na het indienen van een klacht of vaststelling. Dit kan via mail (lopgent.secundair@ond.vlaanderen.be) of telefonisch (02/553.17.82).

Als ouder of andere belanghebbende kan je ook rechtstreeks een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Hoe kan je een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten?

Klachten of vaststellingen

Heb je een klacht of vaststelling over een technische fout of zuiver materiële vergissing?

In het gewoon onderwijs kan je voor de eerstelijnsbehandeling van klachten of vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen tijdens de aanmeldingsprocedure bij de ombudsdienst inschrijvingen terecht.

In het buitengewoon onderwijs kan je voor de eerstelijnsbehandeling van klachten bij de disfunctiecommissie terecht. 

Een klacht of vaststelling indienen kan via dit formulier.

Klachten en vaststellingen kunnen binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na de vaststelling van de betwiste feiten, ingediend worden bij de ombudsdienst inschrijvingen (gewoon onderwijs) en binnen een termijn van dertig kalenderdagen bij de disfunctiecommissie (buitengewoon onderwijs). 

Informatie over de werking en de samenstelling van de ombudsdienst inschrijvingen.

Neem contact op met de ombudsdienst inschrijvingen of de disfunctiecommissie als je een probleem ondervindt bij het indienen van een klacht of vaststelling en/of je geen bevestiging ontvangt na het indienen van een klacht of vaststelling. Dit kan via een (lopgent.secundair@ond.vlaanderen.be) of telefonisch (02/553.17.82).

Als ouder of andere belanghebbende kan je ook rechtstreeks een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Hier lees je hoe je een klacht kan indienen.

Praktische vragen

Waar vind ik info over de scholen?
 
Surf naar de websites van de scholen voor meer info en kom te weten hoe je kennis kunt maken met hen. Bezoek scholen om ze beter te leren kennen, ga dan samen met je kind naar de infodagen.
TIP : Informeer je over het studieaanbod. Dat kan voor elke school anders zijn. 
 
Een lijst van Gentse scholen met hun aanbod en de infodagen vind je op www.onderwijskiezer.be en in de brochure De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent. 2024-2025.
 
Het zal je helpen om de scholen in volgorde van je voorkeur aan te duiden.
Ik vind de school niet terug / ik koos een verkeerde stroom.
Als je een school niet terugvindt is de oorzaak vaak een foute keuze in het invulveld 'gaat volgend jaar naar' bij de stap 'gegevens van je kind'. 
 
Als je een verkeerde keuze maakte kan je het volgende doen: 
 
 • Je selecteert een willekeurige school en voegt die toe volgens de richtlijnen in de kantlijn. 
 • In de laatste stap (samenvatting) klik je op de knop 'wijzigen' bij ‘aanmelding’.
 • Kies je de juiste stroom in het veld ‘gaat volgend jaar naar’ (1e gewoon/buitengewoon secundair stroom A en/of B)
 • Bevestig je dat je het dossier wil aanpassen. 
Je kan weer verder.
 
Neem telefonisch contact op als deze stappen niet het gewenste resultaat hebben (02 553 17 82).
 
Ik heb twee kinderen. Kan ik ze tegelijk aanmelden? Wat als ze niet dezelfde school krijgen toegewezen?

Je kan per dossier meerdere kinderen aanmelden. Klik bij het invullen van de gegevens van je kind op de knop ‘nog een kind aanmelden’. 

Kinderen van dezelfde leefentiteit (bijvoorbeeld tweelingen) die voor dezelfde groep (1A /1B) aanmelden en wensen in te schrijven in dezelfde school, kunnen dit. Als je voor het ene kind een toewijzing krijgt en voor het andere kind niet, dan kan je de school vragen om beide kinderen in te schrijven. De school zal dit doen. We vragen wel om dit snel te laten weten aan de betrokken school.

Mijn kind moet het eerste jaar secundair onderwijs overzitten. Moet mijn kind opnieuw aanmelden?

Als je kind wil overzitten in een andere school is aanmelden noodzakelijk. Overzitten in dezelfde school kan altijd. Neem contact op met de school om te overleggen wat je best kan doen. 

Kan ik aanmelden voor zowel 1A als 1B?

Voor sommige leerlingen is het niet zeker wat ze volgend schooljaar zullen volgen. De basisschool en het CLB kunnen je bij die keuze helpen.

 • Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs halen, schrijven in principe in in 1A (in bepaalde omstandigheden kan je ook inschrijven in 1B; neem contact op het CLB voor meer info).
 • Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, moeten naar 1B.

Het is mogelijk om aan te melden voor zowel 1A als 1B maar we raden aan dit enkel te doen als er nog geen zekerheid is over het al dan niet behalen van het getuigschrift basisonderwijs. Met een dubbele aanmelding hou je ook dubbele plaatsen bezet.

Hoe kan ik aanmelden voor zowel het gewoon als het buitengewoon onderwijs?

Is er nog geen zekerheid over gewoon onderwijs of buitengewoon onderwijs (OV4 - type 9), en je wenst voor beide aan te melden? 

 • Registreer eerst de aanmelding voor het gewoon onderwijs (of het buitengewoon onderwijs).
 • Vul vervolgens voor het einde van de aanmeldingsprocedure dit formulier inNa 19 april 2024 om 16 uur is het niet meer mogelijk om aan te melden.
 • We maken de tweede aanmelding voor het buitengewoon onderwijs aan op basis van de aanmelding voor het gewoon onderwijs (of omgekeerd).
 • Beide aanmeldingen worden apart behandeld.
 • Je kan zowel voor het gewoon en buitengewoon onderwijs scholen kiezen en een volgorde bepalen.
 • Je ontvangt een resultaat voor zowel de aanmelding voor het gewoon onderwijs als het buitengewoon onderwijs.

Contacteer de LOP-deskundige via meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be voor meer info.

Kan ik aanmelden voor het gewoon onderwijs met een IAC(Individueel Aangepast Curriculum)-verslag  of OV4-verslag?

Als je kind een IAC-verslag of OV4-verslag krijgt, kan je kiezen voor buitengewoon onderwijs of gewoon onderwijs. De school voor gewoon inderwijs schrijft je kind voorlopig in (‘inschrijving onder ontbindende voorwaarde’). Na de inschrijving volgt er een periode waarin de school samen met de ouders, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de klassenraad overlegt over welke aanpassingen nodig zijn. De school weegt af of ze de aanpassingen redelijk acht en beslist of je ze je kind definitief inschrijft of niet. Leerlingen die zich inschrijven in het gewoon onderwijs volgen het gemeenschappelijk curriculum of een individueel aangepast curriculum (IAC).

Voor kinderen met een IAC-verslag in het gewoon onderwijs gelden andere bepalingen rond attesten, getuigschriften of diploma’s. Neem contact op met het CLB voor meer informatie. 

Hoe verloopt aanmelden en inschrijven in het buitengewoon onderwijs (BuSO)?

Je kan via https://meldjeaansecundair.gent.be/ enkel aanmelden voor het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 (OV4) type 9, 1A en/of 1B en dit van 25 maart om 9 uur tot en met 19 april 2024 om 16 uur.

Voor een aantal types binnen bepaalde opleidingsvormen (andere dan 1A en 1B OV4 - type 9) is het nodig om aan te melden via de website van de school. Voor andere groepen kan je rechtstreeks inschrijven op school.

Hier vind je meer informatie.

Waarom is één school aanduiden een risico?

Stel dat er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn op de school die je aanduidt, dan kan het zijn dat je geen plaats krijgt toegewezen. In dat geval komt je kind op de weigeringslijst van de school terecht en kan je je kind vanaf 14 mei 2024 om 9 uur enkel inschrijven in een school met nog vrije plaatsen. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal op dat moment beperkt zijn omdat de plaatsen eerst worden toegewezen aan kinderen die zijn aangemeld.

Duid je meerdere scholen aan en is er geen plaats op de school van hoogste voorkeur? Dan wordt er gekeken naar de andere scholen op je lijst. Je hebt hierdoor meer kans om een plaats te krijgen in een school van voorkeur.

Het is geen risico om één school aan te duiden als je kind naar dezelfde school als broer of zus wil of waar één van de ouders werkt. Dan moet je enkel die school en de voorrang aanduiden. Je kind krijgt voorrang op die school. Maar om die voorrang te krijgen, moet je je kind wel aanmelden.

Kan ik mijn gegevens nog wijzigen?

Je kunt jouw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode, dus van 25 maart 2024 om 9 uur tot 19 april 2024 om 16 uur. Bij jouw eerste aanmelding kies je een wachtwoord en gebruikersnaam. Bewaar deze goed. Je hebt ze nodig als je je gegevens wil nakijken of veranderen of als je het resultaat van de aanmelding wilt bekijken vanaf 13 mei 2024 om 9 uur.

Hoe aanmelden als je met de andere ouder niet overeenkomt?

Er kan per kind maar één dossier aangemaakt worden (op basis van het rijksregisternummer).

Kom je niet tot een overeenstemming? Neem dan contact op met de LOP-deskundige via meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be

 Wat als mijn kind geen rijksregisternummer heeft?

Je vindt het rijksregisternummer op de identiteitskaart, Kids-ID, ISI+kaart of op het briefje van de mutualiteit.

Als je kind geen rijksregisternummer heeft, vul je dit formulier in. 

Vul het formulier in voor het einde van de aanmeldingsprocedure. Na 19 april 2024 om 16 uur is het niet meer mogelijk om aan te melden. Wij registreren de aanmelding voor jou.

Contacteer de LOP-deskundige via meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be voor meer info.

Wat is een uitzonderlijke situatie en hoe kan ik dit inroepen voor mijn kind in het gewoon onderwijs?

Een uitzonderlijke situatie is een situatie waarbij de betrokkene voor een specifieke school waarvoor hij/zij aanmeldt, een uitzonderlijke situatie inroept die alleen van toepassing is op de leerling in kwestie in die school en waarbij die inschrijving de enige mogelijkheid is om de toegang tot onderwijs te garanderen. Een uitzonderlijke situatie inroepen kan enkel in het gewoon onderwijs. 

Je kan een vraag over een erkenning van een uitzonderlijke situatie indienen bij de ombudsdienst inschrijvingen via dit formulier

Hier kan de informatie over de werking en de samenstelling van de ombudsdienst inschrijvingen raadplegen.

Neem contact op met de ombudsdienst inschrijvingen als je een probleem ondervindt bij het indienen van een vraag en/of je geen bevestiging ontvangt na het indienen van een vraag. Dit kan via een mail (lopgent.secundair@ond.vlaanderen.be) of telefonisch (02/553.17.82).

 

GDPR

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

Op individueel niveau worden de gegevens gebruikt:

 • voor de rangordening van je kind en de toewijzing aan een school;
 • om je op de hoogte te brengen van het resultaat van uw aanmelding;
 • om je kind in de toegewezen school te kunnen inschrijven, zonder dat je dezelfde gegevens nog eens moet doorgeven;
 • om voor je kind het recht op een plaats in een school van hogere voorkeur te vrijwaren, als daar na de aanmeldingen toch nog een plaats vrijkomt.
 • om ervoor te zorgen dat elk kind maximaal één keer geregistreerd kan worden in het aanmeldingssysteem (rijksregisternummer).

Op geaggregeerd niveau worden de gegevens van alle aangemelde kinderen gebruikt om de goede werking van het aanmeldingssysteem te evalueren en om na te gaan:

 • of het systeem technisch goed functioneert en de rangordeningen en toewijzingen correct gebeuren;
 • in welke mate kinderen terecht kunnen in een school van voorkeur.

We verwijderen de gegevens uit de database van meldjeaan na het einde van het schooljaar waarvoor je kind wordt aangemeld.

De verwerking gebeurt onder toezicht van het Lokaal Overlegplatform Gent Secundair Onderwijs namens de betrokken schoolbesturen.

 
Zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018) kan je inzage krijgen in de gegevens die over jou of je kind bewaard worden en die eventueel verbeteren.
Je hebt het recht om bepaalde aanmeldingsgegevensgegevens niet te registreren.
 

- Heb je vragen over welke persoonsgegevens wij verwerken?

- Wil je de opgegeven gegevens laten verbeteren of wissen?

- Wens je bepaalde informatie niet mee te delen? 

 
Ben je het niet eens met de manier waarop wij de gegevens verwerken? Wend je tot de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens via https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc

 

 Gebruikersovereenkomst en privacyverklaring